เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคำก้าว ตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46220 เบอร์โทร 043-881290หนังสือ-คู่มือ-และมาตรฐาน-อปท
public คู่มือ ต่างๆ
SCAN-QR-Code-ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245
camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรม วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ [26 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลคำก้าวได้ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวครับ [20 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันนี้ นายสมหมาย อุ่นทะยา นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว พร้อมคณะผู้บริหารทุกท่าน จัดกิจกรรม Kick off เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน โครงการถนนสะอาดตามค่านิยม 11 ประการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณหน้าป้ายเฉลิมพระเกียรติถึงหน้าโรงเรียนคำไฮวิทยา [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลคำก้าวออกควบคุมและป้องกันโรค ลัมปี สกิน ในเขตเทศบาล [14 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก [21 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือภัยแล้ง [21 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
ผู้โพส : admin
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผู้โพส : admin
โรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2563
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมหมาย อุ่นทะยา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำาก้าว
โทร : 0810573553
(นายสมหมาย อุ่นทะยา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำาก้าว
โทร : 0810573553
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
public ความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ