เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคำก้าว ตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46220 เบอร์โทร 043-881290
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 111
เดือนนี้ 5,038
เดือนที่แล้ว 8,599
ทั้งหมด 30,631

account_box สำนักปลัด
-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสำรวย แพงคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวสำรวย แพงคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวเพชรรังษี ศรเพชร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวเพชรรังษี ศรเพชร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวสิริภัทร ภูคงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวสิริภัทร ภูคงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายวิชญ์ มาตรา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นายวิชญ์ มาตรา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นางวรลักษณ์ โยวะ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางวรลักษณ์ โยวะ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายกมนต์ชนม์ พิมพะสาลี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายกมนต์ชนม์ พิมพะสาลี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายสุรชัย นาชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชมชน
นายสุรชัย นาชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชมชน
นายศักดิ์ภูดิศ กุวะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศักดิ์ภูดิศ กุวะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุรชัย วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรชัย วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมลิตา หลอดเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวมลิตา หลอดเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายชาติชัย จันทะเรือง
นักการภารโรง
นายชาติชัย จันทะเรือง
นักการภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคำาก้าว
โทร : 0862197467
(นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคำาก้าว
โทร : 0862197467
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร