เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สำนักปลัด
นายจักรพงษ์ พลราช
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0889515982
นางสาวสำรวย แพงคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวเพชรรังษี ศรเพชร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสิริภัทร ภูคงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวิชญ์ มาตรา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางวรลักษณ์ โยวะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายกมนต์ชนม์ พิมพะสาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุรชัย นาชัยสิทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นายสุรชัย วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายชาติชัย จันทะเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวมลิตา หลอดเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายยงยุทธ ศรีพุทธา
นักการ