เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
นายศิริชัย อารยะสุขวัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชำนาญ แพงคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอดิศักดิ์ นามโส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศิวพล ศรีวิพันธ์ุ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายศิริพงศ์ แสนสี
จ้างเหมาบริการ ขับรถกระเช้า
นายจำปี เสามุกดา
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลประปา