เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

หนังสือ-คู่มือ-และมาตรฐาน-อปท
public คู่มือ ต่างๆ
SCAN-QR-Code-ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 1034
เดือนนี้1,818
ทั้งหมด117,500

camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดการน้ำเพื่อการเกษตร ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ [9 กุมภาพันธ์ 2566]
ซ่อมแซมถนนสายหนองกุงศรี - หนองแสง เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ในการสัญจร [9 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [30 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ [16 กันยายน 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
insert_drive_file การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2464 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลของ คนก.กำหนดร่างขอบเขตงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview485
ร่างขอบเขตงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview441
เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview446
ประกาศเทศบาลตำบลคำก้าว เอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview455
เอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview425

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.คำก้าว อำเภอหนองกุงศรี
Facebook
facebook
Facebook ทต.คำก้าว อำเภอหนองกุงศรี

Facebook

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายสมหมาย อุ่นทะยา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว
โทร : 0810573553
(นายสมหมาย อุ่นทะยา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว
โทร : 0810573553
ความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
public ความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/03/2566
22/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
กสธ.
20/03/2566
22/03/2566
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ
กพส.
22/03/2566
22/03/2566
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
สน.บถ.
22/03/2566
22/03/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
กศ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน]
[บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป]
[บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ