เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคำก้าว ตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46220 เบอร์โทร 043-881290หนังสือ-คู่มือ-และมาตรฐาน-อปท
public คู่มือ ต่างๆ
SCAN-QR-Code-ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 219
account_box ฝ่ายบริหาร
นายสมหมาย อุ่นทะยา
นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว
นายสมหมาย อุ่นทะยา
นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าว
account_box ฝ่ายสภา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล
ปลัดเทศบาลตำบลคำก้าว
โทร : 0862197467
นางสาวรัตติยา ประสงค์ผล
ปลัดเทศบาลตำบลคำก้าว
โทร : 0862197467
account_box สำนักปลัด
-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสำรวย แพงคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวสำรวย แพงคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวเพชรรังษี ศรเพชร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวเพชรรังษี ศรเพชร
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวสิริภัทร ภูคงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวสิริภัทร ภูคงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายวิชญ์ มาตรา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นายวิชญ์ มาตรา
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ
นางวรลักษณ์ โยวะ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางวรลักษณ์ โยวะ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายกมนต์ชนม์ พิมพะสาลี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายกมนต์ชนม์ พิมพะสาลี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายสุรชัย นาชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชมชน
นายสุรชัย นาชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชมชน
นายสุรชัย วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรชัย วังคีรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวมลิตา หลอดเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวมลิตา หลอดเพชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายชาติชัย จันทะเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายชาติชัย จันทะเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองการศึกษา
แนะนำผู้บริหาร
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสมหมาย อุ่นทะยา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำาก้าว
โทร : 0810573553
(นายสมหมาย อุ่นทะยา)
นายกเทศมนตรีตำบลคำาก้าว
โทร : 0810573553
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
public ความรู้เกี่ยวกับ-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ